Onze projecten
met behulp van subsidie

Ontwikkeling Digitaal Reanimeren

Door de veranderende omstandigheden o.a. corona, zullen cursisten steeds vaker op afstand kennis aangereikt krijgen. Een moeilijkheid hierbij is het praktijkdeel. Dit geldt o.a. ook voor leren reanimeren. Wij willen een apparaat ontwikkelen waarmee mensen thuis het praktijkdeel reanimeren kunnen oefenen. Hierbij willen we gebruik gaan maken van sensortechnologie. Door middel van sensortechnologie kunnen mensen dus thuis leren om te beademen en hardmassage toe te passen. Het apparaat moet aangesloten worden op een PC of een app, die aangeeft of de cursist het goed doet.

Met behulp van dit apparaat kunnen cursisten dus thuis de praktische vaardigheden van reanimeren leren. Dit product kan ook gekoppeld worden aan bijvoorbeeld e-learning voor BHV. In deze e-learnings wordt op dit moment wel theoretische kennis bijgebracht, maar praktische (psycho-motorische) vaardigheden kunnen op deze manier niet worden aangeleerd. Ons product moet deze leemte invullen.

Voor dit project hebben wij een SNN subsidie ontvangen: Versneller Innovatieve Ambities (VIA).

Bel ons op 0528 28 08 88 of stuur een e-mail naar info@tweb.nl.

Selecteer een cursus en schrijf je in

“Persoonlijk, flexibel, kwaliteit op maat dat is wat 't WEB onderscheid.”