Gerichte oplossingen
gebaseerd op jouw
behoeften

Kennis en kwalitatief advies

Het verzorgen van praktische opleidingen, doorgeven van kennis, het geven van kwalitatieve en eerlijke adviezen en dat alles gericht op jouw wensen, eisen en behoeften: dat is waar ’t WEB Opleidingen en Adviezen voor staat.

Maatwerk van ‘t WEB

Geen enkele organisatie of haar medewerkers is gelijk. Daarom leveren wij maatwerk. De omstandigheden waaronder gewerkt wordt veranderen namelijk voortdurend. Bij ons geen standaardwerk: we luisteren naar wat jij nodig bent.

Wil je meer te weten komen over ’t WEB Opleidingen en Adviezen? Bekijk dan de volgende twee pagina’s:

Certificering ‘t WEB

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs

De organisatie moet voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling).

De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Selecteer een cursus en schrijf je in

“Persoonlijk, flexibel, kwaliteit op maat dat is wat 't WEB onderscheid.”
crkbo-gecertificeerd