Training taak risico analyse (TRA)

 

 

Doelgroep

Een TRA wordt uitgevoerd door meerdere mensen en disciplines zodat alle kanten van de werkzaamheden worden belicht. Het team moet bekend zijn met het werkproces en de basistechnieken van risico analyse. Belangrijk is dat het TRA-team de uitvoerenden direct bij het hele proces betrekt. Het is van belang dat de teamleden worden getraind.

Duur

1 dag of 2 dagdelen

Inhoud

Doel van een TRA:

Een Taak Risico Analyse wordt uitgevoerd bij niet standaard werkzaamheden waarin de projectspecifieke omstandigheden erg van invloed kunnen zijn op de risico’s van het werk.  In een TRA wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten en schriftelijk vastgelegd:

  1. De werkzaamheden zelf: de aard van de opdracht, bijv. onderhoud, monteren of demonteren van een kraan en de daarmee samenhangende gevaren zoals beknelling, stoten, met elektrische spanning werken;
  2. De werkplek: beperkte toegankelijkheid, weinig bewegingsruimte, op hoogte
  3. De werkomgeving: wordt er boven, onder of naast ander werk uitgevoerd? Is er verkeer of materiaalopslag?
  4. De werkcondities: hoe is het weer, geluid, verlichting, de lucht, schadelijke dampen?
  5. De werkcomplexiteit: met welke aantallen mensen wordt gewerkt, moet rekening worden gehouden met andere contractors, hoe is het met de tijddruk?

Opmerkingen

Bedrijfsspecifieke zaken / onderwerpen kunnen in deze training worden opgenomen. Hiervoor zal een docent contact met u opnemen om e.e.a. te bespreken. Afhankelijk van het toe te voegen aantal onderwerpen, zullen er wellicht ook een / of

meerdere dagdelen extra gepland dienen te worden.

Aanvang cursus

U kunt voor de uitvoer van de cursus voorkeurs data- en tijdstippen aangeven. De cursus kan overdag, in de avonduren of op zaterdagen worden verzorgd. Open inschrijvingsmogelijkheden vindt u in onze online cursuskalender.

Locatie

Bij voorkeur verzorgt `t WEB de cursus incompany, aansluitend op uw bedrijfsspecifieke risico’s, -omstandigheden. Wanneer u liever niet incompany schoolt, bieden we trainingen aan in een van onze trainingscentra of een geschikte locatie bij u in de buurt.

Subsidies

Afhankelijk van de branche en CAO waaronder uw bedrijf werkzaam is, zijn er eventueel subsidie mogelijkheden voor deze cursus. Bij grotere projecten is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat een deel van de opleiding subsidiabel is.

`t WEB zoekt vrijblijvend voor u uit of er interessante subsidies voor u mogelijk zijn.

Prijs

`t WEB biedt maatwerk. Door te luisteren en mee te denken over uw Wensen, Eisen en Behoeften zijn wij in staat om aansprekende trainingen en opleidingen aan te bieden. Aansluitend hierop bieden we u een passend programma en voorstel aan.

Certificaat en pasje

Na de cursus Veilig Tillen ontvangt de cursist een certificaat van deelname.