Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)Elke werkgever is verplicht om een RI&E te hebben

Het beschikken over een RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet voor ieder bedrijf in Nederland (Arbowet: artikel 5). Inspectie SZW controleert steeds vaker bij bedrijven en sectoren of dit document aanwezig is.


Wat is de RI&E precies?

Dit is een verzameldocument waar gekeken wordt naar de verschillende risico’s in uw bedrijf. Dit gaat bijvoorbeeld over fysieke belasting, gevaarlijke situaties op kantoor of het op orde hebben van uw BHV. Een belangrijk onderdeel waar inspectie zich op richt is de PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA). Hiermee maakt u inzichtelijk welke factoren voor uw bedrijf tot werkdruk en psychische overbelasting kunnen zorgen.


Wat is voor u van belang?

Aan de hand van uw branche en de grootte van uw organisatie zijn er verschillende mogelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld branche RI&E’s te vinden die u kunnen helpen met het opstellen. Kijk hiervoor op http://www.rie.nl/rie-instrumenten/. Let hierbij wel op dat de RI&E nog getoetst moet worden.

Organisaties met 25 of minder werknemers, die gebruik maken van een aangemeld branche RI&E-instrument zijn niet verplicht tot deze toetsing. Toetsing voor die bedrijven is ook niet verplicht als het RI&E instrument is erkend in de CAO.


Hoe wordt een RI&E opgesteld?

De eerste stap is het verzamelen van bedrijfsgegevens en het identificeren van de aanwezige risico’s. Risico’s worden vervolgens gerangschikt, berekend en gekwantificeerd. Er wordt gekeken welke risico’s wel en niet aanvaardbaar zijn waaronder de PSA’s. Naar aanleiding van de opgestelde RI&E wordt er een concreet Plan van Aanpak (PvA) opgesteld met te nemen acties.


Heeft u vragen over de RI&E? Of heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen of het toetsen, neem dan vrijblijvend contact op met info@tweb.nl of bel 0528 – 280 888.