Opstellen – uitvoeren ontruimingsoefening

 

Doelgroep

De ontruimingsoefening zal gericht zijn op de specifieke situaties en middelen zoals deze binnen uw organisatie voor kunnen

komen. De onderwerpen zullen aan de hand van realistische situaties worden belicht. Als uitgangspunt voor de cursus zal de

Risico Inventarisatie en Evaluatie en het Bedrijfsnoodplan dienen. De risico’s en procedures die hierin staan vermeld zullen

als leidraad door de cursus lopen.

Duur

1 dagdeel

Inhoud

  • Voorbereidend gesprek (± 2 weken van te voren)
  • Uitwerken van de oefening met daarin beschreven wat er wordt gedaan en wat de doelstelling is
  • Uitvoeren van de oefening
  • Evaluatie
  • Schriftelijke rapportage van de oefening

Opmerkingen

Tijdens de oefening kunnen er waarnemers aanwezig zijn die registratie doen van de gebeurtenissen die plaats vinden. ’t WEB kan een waarnemer regelen, tevens kunnen er vanuit het bedrijf nog 1 à 2 waarnemers aanwezig te zijn die ook hun bevindingen noteren en doorgeven aan ’t WEB. Hierdoor kan er een goede evaluatie worden geschreven waarin duidelijk de knelpunten in naar voren komen.

Aanvang inventarisatie

Datum en tijdstip waarop de inventarisatie plaatsvindt zijn in onderling overleg vast te stellen .

Locatie

De inventarisatie begint met een bedrijfsbezoek. Met de hier opgedane input gaat onze veiligheidskundige aan de slag. Voor de presentatie, het bespreken en toetsing van de RI&E komt onze veiligheidskundige opnieuw op bezoek

Prijs

`t WEB biedt maatwerk. Dit doen we door te luisteren naar uw Wensen, Eisen en Behoeften. Wij bieden vooraf een overzichtelijke en  transparante prijsopgave.