Opstellen bedrijfsnoodplan (BNP)

 

 

Doelgroep

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen.

Duur

De tijd die benodigd is voor het opstellen van een BNP is afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw onderneming. Eventueel meerwerk wordt vooraf besproken.

Inhoud

  • Identificeren van potentiële noodsituaties;
  • Opstellen van noodprocedures;
  • Vastleggen in bedrijfsnoodplan (inclusief tekenwerk plattegronden);
  • Voorlichten van de medewerkers;
  • Toetsen bedrijfsnoodplan door het oefenen van noodprocedures;
  • Begeleiden ontruimingsoefeningen;
  • Opzetten bedrijfshulpverlening.

Opmerkingen

Een bedrijfsnoodplan is geen vrijblijvende keuze. Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (bhv’ers). Hoeveel bhv’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om het bedrijf te bereiken.

Aanvang inventarisatie

Datum en tijdstip waarop de inventarisatie plaatsvindt zijn in onderling overleg vast te stellen .

Locatie

De inventarisatie begint met een bedrijfsbezoek. Met de hier opgedane input gaat onze veiligheidskundige aan de slag. Voor de presentatie, het bespreken en toetsing van de RI&E komt onze veiligheidskundige opnieuw op bezoek

Prijs

`t WEB biedt maatwerk. Dit doen we door te luisteren naar uw Wensen, Eisen en Behoeften. Wij bieden vooraf een overzichtelijke en  transparante prijsopgave.