Ontruimingsplattegrond

Doelgroep

Ontruimingsplattegronden zijn plattegronden die op duidelijk zichtbare plaatsen in het gebouw hangen en aangeven welke vluchtroutes men kan nemen tijdens een noodsituatie, bijvoorbeeld bij brand. Ze zijn er ter oriëntatie van zowel de bezoekers als de eigen medewerkers in het gebouw.

Inhoud

De plattegronden worden gemaakt in AutoCad en voldoen volledig aan de normen NEN 1414:2007 en NEN-EN-ISO-7010. De

ontruimingsplattegronden worden uitgevoerd in kleur met daarop de belangrijke informatie aangegeven, waaronder de locatie van

de blusmiddelen, EHBO middelen, de verzamelplaats en uiteraard de vluchtroute.

Opmerkingen

Het is belangrijk dat de brandweer bij een calamiteit snel de beschikking heeft over een ontruimingsplattegrond van het gebouw. Zij zijn dan op de hoogte over de indeling van het gebouw en kunnen dan snel en effectief maatregelen nemen.

Aanvang inventarisatie

Datum en tijdstip waarop de inventarisatie plaatsvindt zijn in onderling overleg vast te stellen .

Prijs

`t WEB biedt maatwerk. Dit doen we door te luisteren naar uw Wensen, Eisen en Behoeften. Wij bieden vooraf een overzichtelijke en  transparante prijsopgave.