Implementatie bedrijfsnoodplan (BNP)

Doelgroep

BHV’ers, coördinator BHV’ers en overige personeel

Duur

Nader te bepalen

Inhoud

Tijdens deze cursus zullen de cursisten uitleg krijgen over het calamiteitenplan. De cursus is bedoeld om de cursisten op de hoogte te brengen van het plan en hun erop te wijzen wat er dient te gebeuren tijdens een calamiteit.

Opmerkingen

Een bedrijfsnoodplan is geen vrijblijvende keuze. Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (bhv’ers). Hoeveel bhv’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om het bedrijf te bereiken.

Aanvang inventarisatie

Datum en tijdstip waarop de inventarisatie plaatsvindt zijn in onderling overleg vast te stellen .

Locatie

De inventarisatie begint met een bedrijfsbezoek. Met de hier opgedane input gaat onze veiligheidskundige aan de slag. Voor de presentatie, het bespreken en toetsing van de RI&E komt onze veiligheidskundige opnieuw op bezoek

Prijs

`t WEB biedt maatwerk. Dit doen we door te luisteren naar uw Wensen, Eisen en Behoeften. Wij bieden vooraf een overzichtelijke en  transparante prijsopgave.