Veiligheid

“We werken veilig of we werken niet!”U hebt het vast wel eens gehoord, maar werkt dit ook zo in de praktijk?

’t WEB wil met u meedenken over de veiligheidszorg in uw bedrijf of instelling. De mensen moeten het doen.
De organisatie, de middelen en de omgeving dienen zodanig te worden ingericht dat veiligheid gewaarborgd is.
Dit begint uiteraard met bewustzijn maar dient vervolgens direct te worden vertaald in het dagelijks werk.

Veiligheid dient samenhang te vertonen en moet doordringen in alle bedrijfsonderdelen en werkzaamheden. De RI&E kan daarbij als vertrekpunt dienen.
Als totaalaanbieder kiest ’t WEB voor diverse invalshoeken om een gezonde werkomgeving te realiseren. We gaan aan de slag met het bewustzijn, de menselijke factor. Vervolgens kijken we naar de omgeving waarin de medewerker de werkzaamheden dient uit te voeren. De arbeidsmiddelen en de wijze waarop we ze gebruiken verdienen daarna de aandacht.
Tot slot dient het bedrijf of de instelling de veiligheidszorg te organiseren en te borgen.

Bewust veilig
We zetten alle mogelijke middelen in om het veiligheidsbewustzijn van de mens te vergroten. Dat kan een confronterende gemba walk zijn in een magazijn maar ook een toolbox met dillemma’s.
Een levensecht scenario bij een agressietraining of bij een gesimuleerde calamiteit zegt vaak meer dan een stuk tekst. Veiligheid moet gaan leven en daarom herkenbaar worden vertaald in elke praktijkinstructie. VCA scholing wordt regelmatig gevraagd en ’t WEB biedt hierbij een groot aantal mogelijkheden. Toch gaan we vervolgens graag verder met uw eigen situatie!

Veilige omgeving
Of we nu werken op hoogte of in een besloten ruimte, in kantoor of in de productiehal, iedereen is gebaat bij een gezonde en veilige werkomgeving. Gevaarlijke stoffen, asbest, elektriciteit, gas worden een dagelijkse bedreiging als we er onzorgvuldig mee om gaan. ’t WEB kiest ervoor om risico’s effectief en bij voorbaat op locatie aan te pakken. Het is herkenbaar en kostenbesparend.

Veilige arbeidsmiddelen
Gekeurde en veilige middelen en machines, daar werken we mee.
Maar gebruiken we deze middelen ook op de juiste manier? Onveilig of onjuist gebruik van de arbeidsmiddelen werkt zeer kostenverhogend. Ziekteverzuim, slijtage, energieverbruik, nee-verkoop zijn slechts enkele voorbeelden. ’t WEB helpt om deze kosten te voorkomen of te beperken. U kunt dan denken aan logistieke scholing voor heftruck, reachtruck, aan hoogwerker, bovenloopkraan, lasapparatuur, gasmeters, hoge druk apparatuur, steigers en vele andere arbeidsmiddelen.

Veilige organisatie

Alles wat kan bijdragen aan veilig werken verdient aandacht. Een actuele RI&E als vertrekpunt, een eigen veiligheid portal, een gedegen cursistenadministratie of aansprekende toolboxen dragen bij aan de veiligheid van de medewerker, net zo goed als schone en nette werkruimtes Het is niet een onderdeel, het gaat om het totaalplaatje! Als totaalaanbieder kunnen we een zeer breed pakket van trainingen en diensten presenteren. Al meer dan 25 jaar is de veilige en duurzame inzet van uw personeel onze uitdaging!