Vakopleidingen

’t WEB bedrijfsopleidingen begeeft zich meer dan 25 jaar in de bedrijven.
Praktische scholing op de werkvloer veroorzaakt nieuwe vraag. Beroepen veranderen, eisen worden aangepast.
Dit heeft er voor gezorgd dat ’t WEB inmiddels diverse vakopleidingen in de bedrijven heeft uitgevoerd.
Soms in samenwerking met een ROC of uitzendorganisatie maar vaak ook op eigen inzicht.
Een vakopleiding is bedoeld om personen voor te bereiden op betaald werk in bestaande of nieuwe beroepen. ( In het MBO kwalificatie niveau 3 )
’t WEB kan u ondersteunen bij de volgende vaktechnische opleidingen;
Logistiek medewerker
Magazijnmedewerker
Basis Operator

Vanuit de dagelijkse praktijk zijn er inmiddels veel meer korte trajecten beschikbaar.
Deze hebben vaak een directe toepassing in het bedrijf waar de medewerker werkt of gaat werken.

Voorbeelden van deze maatwerkscholing:

Technisch Hulp Verlener
Een scholing voor het signaleren van storingen, het doen van ( preventief ) onderhoud en het verrichten van enkele ingrepen zodat problemen niet groter worden. Medewerkers worden gericht opgeleid aan de machines waarmee ze werken.

Schadereductie
Logistieke medewerkers krijgen instructies om schade te voorkomen of terug te dringen. U kunt hierbij denken aan controle van goederen bij binnenkomst tot retourzendingen of aan onderhoudskosten heftruck tot schade aan het magazijn.

Praktijkscholing voorman op de bouwplaats
Leiding geven of de leiding nemen? Op de bouwplaats gaat het om verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Waar begint het en waar stopt het? Medewerkers die steeds meer bevoegdheden hebben gekregen dienen te worden bijgeschoold om de functie als voorman goed uit te kunnen voeren in de praktijk.

Functioneringsgesprekken
Hoe krijgen we als leidinggevende boven water wat er bij de medewerker leeft?
Wat leggen we vast?

Competentietraining middenkader
Je hebt promotie gemaakt. Waar liggen je sterke kanten? Welke zaken dien je bij te spijkeren? Leiding geven, gesprekstechnieken, communicatie

Technisch Engels, Duits
Schriftelijke of mondelinge oefeningen die passen bij de eigen situatie