Opfriscursus: Gevaarlijke stoffen; Awareness

 

 

Doelgroep

Deze maatwerk opfriscursus is gericht op het veilige en verantwoord omgaan van gevaarlijke stoffen. Dit houdt in dat lesstof is gericht op aanwezige stoffen en transportmethodes. Door het volgen van deze cursus wordt men zich bewust van risico’s en het belang van veiligheidsvoorschriften en procedures. Deze cursus draagt bij aan veiligere werkomstandigheden voor de cursist en zijn omgeving.

Duur

Afhankelijk van de bedrijfsspecifieke behoefte 1 of 2 dagdelen

 • Theorie
 • Rondgang binnen bedrijf, bespreken praktijksituaties

Inhoud

De cursus is in onderling overleg vast te stellen. Ter illustratie vind u hieronder een opsomming van een aantal mogelijke onderwerpen.

 • wetgeving (algemeen)
 • gevaarlijke stoffen, gevarenklassen en risico’s
 • verantwoordelijkheden van betrokken partijen
 • verpakkingsspecificaties, kenmerking en etikettering (verpakkingen en containers)
 • verpakken van gevaarlijke stoffen
 • vrijstellingen en bijzondere bepalingen
 • beveiligingsaspecten i.r.t. gevaarlijke stoffen
 • vervoer van gevaarlijke stoffen (waaronder laad- en loshandelingen, vastzetten van de lading en opslag )
 • rondgang op de werkplekken

Opmerkingen

De  bedrijfsspecifieke situatie zal vooraf met een intake worden vastgesteld. Bedrijfsspecifieke reglementen- en situaties kunnen deel uitmaken van de cursus. Bijvoorbeeld vervolgopleidingen, instapeisen, groepsgrootte, et cetera.

Aanvang cursus

U kunt voor de uitvoer van de cursus voorkeurs data- en tijdstippen aangeven. De cursus kan overdag, in de avonduren of op zaterdagen worden verzorgd.

Locatie

Het betreft hier een in company cursus welke aansluit op bedrijfsspecifieke risico’s, -omstandigheden en wettelijke verplichtingen.

Subsidies

Afhankelijk van de branche en CAO waaronder uw bedrijf werkzaam is, zijn er eventueel subsidie mogelijkheden voor deze cursus. Bij grotere projecten is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat een deel van de opleiding subsidiabel is. `t WEB zoekt vrijblijvend voor u uit of er interessante subsidies voor u mogelijk zijn.

Prijs

`t WEB biedt maatwerk. Dit doen we door te luisteren naar uw Wensen, Eisen en Behoeften. Wij bieden vooraf een overzichtelijke en  transparante prijsopgave.

Certificaat en pasje

Ter afsluiting van de cursus ontvangt de cursist een certificaat van deelname waarop de inhoud van de cursus staat vermeld..