Omgaan met agressie

 

Doelgroep

Voor medewerkers die omwille van hun functie regelmatig contact hebben met klanten. In deze cursus leert men omgaan met agressieve klanten en ongewenst gedrag. Tijdens de cursus wordt ingegaan op praktijksituaties en ervaringen.

Duur

1 dagdeel (4 uur)

Inhoud

  • Soorten agressie & handelswijze
  • Preventieve maatregelen
  • Gedragscode medewerkers
  • Handelen bij agressie; grenzen bepalen, de-escaleren
  • gespreksvaardigheden
  • Opvang en nazorg
  • Registratie van incidenten
  • Huisregels en het bewaken hiervan
  • Wanneer en hoe hulp inschakelen

Opmerkingen

`t WEB zet voor deze training ervaren instructeur en (desgewenst) acteurs in. Na afloop wordt er op toegezien dat iedereen de

training met een goed gevoel verlaat.

Aanvang cursus

Datum en tijdstip waarop deze cursus plaatsvindt zijn in onderling overleg vast te stellen . De cursus kan overdag, in de avonduren of op zaterdagen worden verzorgd.

Locatie

Bij voorkeur verzorgt `t WEB de cursus in company. Voorwaarde voor in company opleiden is dat er voldoende ruimte moet zijn om de cursus te verzorgen. Wanneer u liever niet in company schoolt, bieden we trainingen aan in een van onze trainingscentra of een geschikte locatie bij u in de buurt.

Subsidies

Afhankelijk van de branche en CAO waaronder uw bedrijf werkzaam is, zijn er eventueel subsidie mogelijkheden voor deze cursus. Bij grotere projecten is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat een deel van de opleiding subsidiabel is. `t WEB zoekt vrijblijvend voor u uit of er interessante subsidies voor u mogelijk zijn.

Prijs

`t WEB biedt maatwerk. Door te luisteren en mee te denken over uw Wensen, Eisen en Behoeften zijn wij in staat om aansprekende trainingen en opleidingen aan te bieden. Aansluitend hierop bieden we u een passend programma en voorstel aan.

Certificaat

Als men de cursus met een voldoende heeft afgerond ontvangt men een certifaat van deelname.