Opzetten – onderhoud beleid Elektrische veiligheid NEN 3140

 

 

 

Doelgroep

Directieleden als huidige of toekomstige installatie- / werkverantwoordelijken, hoofden technische dienst en servicetechnici, facilitair managers en gebouwbeheerders.

Duur

1 dag – 2 dagdelen a 4 uur

De opbouw van de genoemde dagdelen is gebaseerd op het theoretische deel van deze opleiding. Indien er ook praktijk uitgevoerd dient te worden zullen er meer dagdelen worden ingepland.

(e.e.a. in overleg met de opdrachtgever)

Inhoud

  • U kent de eisen die worden gesteld aan de organisatie, de betrokken mensen, de installatie en arbeidsmiddelen in relatie tot de artikelen uit de Arbowetgeving;
  • U weet aan de hand van een stappenplan wat er geregeld moet worden om aan de wettelijke eisen op basis van de norm NEN 3140 te voldoen;
  • U kunt een veilige elektrische bedrijfsvoering voor uw organisatie volgens NEN 3140 opzetten en invoeren;
  • U weet hoe u zorgt voor het beheer en veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie.

Opmerkingen

Uw medewerkers werken (vaak ongemerkt) dagelijks met elektrische installaties en elektrisch gevoede arbeidsmiddelen. Hoe deze collega’s veilig moeten en kunnen werken is in uw organisatie echter nog nergens concreet bepaald en vastgelegd.

Aanvang cursus

U kunt voor de uitvoer van de cursus voorkeurs data- en tijdstippen aangeven. De cursus kan overdag, in de avonduren of op zaterdagen worden verzorgd. Open inschrijvingsmogelijkheden vindt u in onze online cursuskalender.

Locatie

Bij voorkeur verzorgt `t WEB de cursus incompany, aansluitend op uw bedrijfsspecifieke risico’s, -omstandigheden, wettelijke verplichtingen en eisen vanuit derden (bijv. certificeringen en klanten). Wanneer u liever niet incompany schoolt, bieden we trainingen aan in een van onze trainingscentra of een geschikte locatie bij u in de buurt.

Subsidies

Afhankelijk van de branche en CAO waaronder uw bedrijf werkzaam is, zijn er eventueel subsidie mogelijkheden voor deze cursus. Bij grotere projecten is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat een deel van de opleiding subsidiabel is.

`t WEB zoekt vrijblijvend voor u uit of er interessante subsidies voor u mogelijk zijn.

Prijs

`t WEB biedt maatwerk. Door te luisteren en mee te denken over uw Wensen, Eisen en Behoeften zijn wij in staat om aansprekende trainingen en opleidingen aan te bieden. Aansluitend hierop bieden we u een passend programma en voorstel aan.

Certificaat en pasje

Na het behalen van het examen ontvangt, de cursist een certificaat en pasje van de cursus.

Klik hier voor het bepalen van de herhalingsfrequentie