Management

De leidinggevende wordt nogal eens vergeten als het gaat om scholing.
Er is tijdgebrek en er zijn andere prioriteiten. Men is elke dag bezig om de organisatie te verbeteren
waarbij de eigen persoon vergeten wordt.
Een cursus Time Management van ’t WEB zou daar verandering in kunnen brengen!
De ontwikkeling van de leidinggevende staat op onderdelen soms stil.

Naast genoemde cursus zijn er vele andere mogelijkheden. Welke competentie is ondergesneeuwd en heeft aandacht nodig? Een competentietraining voor de leidinggevenden kan over diverse onderwerpen gaan:

• Communicatie
• Stijl van leiding geven
• Functioneringsgesprekken, gesprekstechnieken
• Aanspreek – cultuur : over verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Slecht nieuws gesprek
• Ziekteverzuim
• Veiligheid

’t WEB Opleidingen en Adviezen kijkt altijd eerst naar het bedrijf zelf, de cultuur, de interne afspraken en de resultaten.
We vernemen graag waar de problemen zitten en gaan vervolgens aan de slag met een plan van aanpak om u met nieuwe kaders en handvatten toe te rusten.

“ Verbeter denken” voor leidinggevenden, misschien goed om daar eens werk van te maken?