Logistiek

Het transport neemt toe en ook de werkdruk!
Voor al uw rollend materieel geldt dat nog steeds de mens de bepalende factor is ondanks toenemende automatisering.
Passende instructie met betrekking tot deze risicovolle apparatuur is vakwerk en vraagt voortdurend om aandacht. Veiligheid mag niet onder druk komen te staan en voorkomen is beter!
We trainen bij voorkeur op uw locatie met uw eigen arbeidsmiddelen.
Daar treffen we immers de dagelijkse risico’s aan en kunnen we direct zaken als routing, effectiviteit, schade en kostenbewustzijn meenemen.
Mens
Duurzame inzet van mens en middelen vraagt om een totaalbenadering. Daarbij geldt ;” We zijn nooit klaar, het kan altijd beter!”
“Verbeterdenken” in de logistiek gaat verder dan eens per 3 of 5 jaar een opfristraining heftruck uitvoeren. De werknemer dient zich bewust te worden van de risicovolle taak die hij dagelijks uitvoert. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden dienen helder te worden gecommuniceerd en geëvalueerd.
’t WEB stelt zich op het standpunt dat praktijkinstructie en toetsing altijd met de machines wordt uitgevoerd. Dit kan ook in de vorm van een competentietest.

Omgeving
De werkomgeving dient veilig en schoon te zijn. Daarbij komt dat we elkaar in en veilige omgeving durven aan te spreken op onveilige handelingen.
Een laadstation kent risico’s, voorrangsregels moeten eenduidig te zijn.

Middelen
De bedrijfsmiddelen dienen gekeurd te zijn en dienen te worden gebruikt waarvoor ze zijn ontwikkeld. Specifieke eigenschappen, voorzetapparatuur of hulpmiddelen moeten in een training aan de orde komen. Personeel weet niet altijd wat de apparaten wel en niet aan kunnen. Belastbaarheid en energieverbruik gaan samen. Gedegen instructie zorgt voor meer veiligheid en een stevige kostenbesparing.

Organisatie
’t WEB daagt u graag uit om samen te gaan werken aan veilige en kostenbesparende oplossingen voor uw transport. De duur en frequentie van de opleidingen verschilt per bedrijf. Maatwerk is standaard!
Digitale ondersteuning, e-learning op maat , train de trainer of logistieke scholing voor leidinggevenden, we hebben het allemaal in huis!