Portal – Learning Management System Plus (LMS+)

 

 

Bedrijven en instellingen willen of moeten (bijv. vanuit Arbowet of certificeringen VCA/ISO) steeds meer ‘in-control’ zijn.
De wens van veel organisaties is om in de volle breedte hiervoor een tool te hebben die pragmatisch, overzichtelijk en ondersteunend is.
Wereldwijd bestaan er verschillende soorten portals, hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een online trainingskalender, LMS systeem, online toolboxen etc.
Door goed naar onze klanten te luisteren en met hun te sparren heeft `t WEB hiervoor het LMS+ systeem ontwikkeld.

LMS+

Het maatwerk portal van `t WEB,  helpt organisaties om instructies, werkprocessen en informatie (bijv. ongevallen of schades) te delen en op te halen. Instructies, regels, procedures kunnen opgenomen worden in het portal, gebruik hiervan wordt gemonitord zodat u aantoonbaar heeft wat, wie en wanneer u geïnformeerd en geïnstrueerd heeft.

Het platform biedt o.a. digitale ondersteuning, borging van procedures en processen maar ook alle digitale processen die nodig zijn voor instructie van medewerkers, uitzendkrachten en derden. Deze laatste optie kunnen wij ook afzonderlijk aanbieden. In 1 oogopslag is dan te zien wie, wat en wanneer de medewerkers scholing hebben gevolgd.

E-Learning voorbeeld

Opzet

Het systeem is als een modulair-systeem op te zetten, ook kunnen er onderdelen voor bepaalde gebruikers wel/niet zichtbaar worden gemaakt.
Tevens kan in dit klant specifieke portal overzichten worden gegenereerd die als input gebruikt kunnen worden om bijv. schades of ongevallen te verminderen (denk hierbij aan trajecten, training, evaluatie etc.)

Wij komen graag bij u langs om dit “live” te presenteren ook is het mogelijk om een demo-account aan te vragen.