Digitale tools

’t WEB reikt u graag een digitale gereedschapskist aan!
Digitale ondersteuning noemen we dit.
Inhoudelijk denken we daarbij vooral aan de ontwikkeling van e-learning. Organisatorisch mag u denken aan cursisteninformatie en een LMS systematiek.
E-learning
Vanwege de grote diversiteit in ons trainingsaanbod hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in structuur om het digitale gereedschap effectief in te zetten.
Voor scholing kiest men e-learning als ondersteuning en als middel om het aantal verleturen te beperken. ’t WEB ontwikkelt naast de standaard e-learning modules voor intern transport, veiligheid en BHV vooral bedrijfsspecifieke digitale instructie.
Voorbeelden hiervan zijn : Introductiecursus nieuwe medewerkers, BHV en ontruiming, toolboxen voor diverse risico’s, zelfredzaamheid.
Digitale instructie dient herkenbaar te zijn voor de medewerker en komt nooit in de plaats van de praktijkscholing.
In Blended Learning wordt het beste uit twee werelden samengevoegd.
( digitale) theorie en praktijk worden afgewisseld waarna resultaten ook digitaal worden vastgelegd.

 

Cursisteninformatie
Voor een aantal van onze klanten hebben we inmiddels een eigen portal ontwikkeld waarmee de aanmelding en verwerking van cursistengegevens sterk vereenvoudigd wordt. Registratie, planning, certificaten, rapportage en facturatie zijn aan elkaar gekoppeld zodat er steeds overzicht is.
Deze ontwikkeling komt in een stroomversnelling en bespaart veel tijd en moeite.LMS systematiek
Een Learning Management Systeem dat is ontwikkeld voor en door dagelijkse gebruikers!
’t WEB stelt klanten een digitale boekenkast voor waar naast cursisteninformatie tevens een aantal andere relevante onderdelen zichtbaar worden;

 

Toolboxen
Administratie Projecten ( V&G plannen )
Veiligheidsdocumenten
Werkvergunning
Overzicht cursussen
Training en instructieSamen met onze ontwikkelaars bepaalt u wie op welk niveau toegang heeft.
U houdt overzicht en hebt bij een audit uw zaken op orde!
Naast deze ondersteuning zijn er ook losse stukken gereedschap zoals ;
Schadetool, Checklist Magazijn of een Berekening Frequentie NEN training