Office 365

 

Doelgroep

Deze cursus geeft inzicht in de mogelijkheden van efficiënter (samen) werken via office 365. Gedurende de dag is onze cursusleider in staat om zijwegen in te slaan en deelnemers bewust te maken van mogelijkheden die office 365 biedt. Het betreft een bedrijfsspecifieke opleiding. De opleiding richt zich op specifieke werkzaamheden en taken van werknemers. De inhoud wordt samengesteld in samenspraak met de opdrachtgever.

Duur

Deze is afhankelijk van het kennisniveau van cursisten en de office 365 mogelijkheden die u als opdrachtgever wilt laten behandelen.

Mogelijke Inhoud

  • De grondgedachte achter office 365.
  • De structuur van office 365
  • Gezamenlijk documentbeheer en opslag.
  • Afspraken maken over het delen van informatie.
  • Gelijktijdig met collega’s kunnen werken aan documenten.
  • Hoe het gebruik van office 365 kan leiden tot minder mailverkeer.
  • Digitaal communiceren en vergaderen via Skype.
  • De integratie van verschillende programma’s en functionaliteiten in office 365.
  • Het koppelen van office 365 aan mobile devices zoals laptops en mobiele telefoons..

Opmerkingen

Voorafgaande aan de cursus vindt een digitale intake plaats. Deze intake toetst het kennisniveau van deelnemers en geeft cursisten bovendien de mogelijkheid om gewenste leeropbrengst te benoemen. Na de intake heeft de cursusleider meer inzicht in het niveau van de groep. Groepen kunnen worden ingedeeld op basis van functie en/of kennisniveau. Het is optioneel om  één of meerdere office 365 programma’s extra aandacht te geven. Bedrijfsspecifieke reglementen- en situaties kunnen deel uitmaken van de cursus. (bijvoorbeeld vervolgopleidingen, instapeisen, groepsgrootte, et cetera).

Aanvang cursus

U kunt voor de uitvoer van de cursus voorkeurs data- en tijdstippen aangeven. De cursus kan overdag, in de avonduren of op zaterdagen worden verzorgd.

Locatie

Bij voorkeur verzorgt `t WEB de cursus incompany, aansluitend op uw bedrijfsspecifieke risico’s, -omstandigheden, wettelijke verplichtingen en eisen vanuit derden (bijv. certificeringen en klanten). Wanneer u liever niet incompany schoolt, bieden we trainingen aan in een van onze trainingscentra of een geschikte locatie bij u in de buurt.

Subsidies

Afhankelijk van de branche en CAO waaronder uw bedrijf werkzaam is, zijn er eventueel subsidie mogelijkheden voor deze cursus. Bij grotere projecten is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat een deel van de opleiding subsidiabel is.

`t WEB zoekt vrijblijvend voor u uit of er interessante subsidies voor u mogelijk zijn.

Prijs

`t WEB biedt maatwerk. Door te luisteren en mee te denken over uw Wensen, Eisen en Behoeften zijn wij in staat om aansprekende trainingen en opleidingen aan te bieden. Aansluitend hierop bieden we u een passend programma en voorstel aan.

Certificaat

Na het volgen van de cursus  ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname met daarop de specifieke inhoud van de cursus.