BHV Ploegleider

 

 

Doelgroep

De ploegleider heeft in geval van calamiteiten een aparte rol binnen de BHV-organisatie. Met het volgen van deze cursus wordt een deelnemer geschoold in de specifieke taken en verantwoordelijkheden die bij deze rol komen kijken.

Duur

1 dagdeel à 4 uur

Inhoud

  • Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied
  • voorbereiden op de inzet van de BHV ploeg
  • evalueren en rapporteren
  • coördineren van de BHV ploeg
  • Communicatie tijdens een calamiteit

Opmerkingen

Bedrijfsspecifieke situaties en het bestaande calamiteitenplan liggen aan de basis van het cursusprogramma. Zo vindt er een  rondgang door het bedrijfspand plaats met cursist(en) en docent. Tijdens deze rondgang wijst docent, cursist(en) op gevaren en/of knelpunten.

Aanvang cursus

Datum en tijdstip waarop deze cursus plaatsvindt zijn in onderling overleg vast te stellen . De cursus kan overdag, in de avonduren of op zaterdagen worden verzorgd.

Locatie

`t WEB verzorgt deze cursus in company, aansluitend op uw bedrijfsspecifieke risico’s, -omstandigheden, wettelijke verplichtingen en eisen vanuit derden (bijv. certificeringen en klanten)..

Subsidies

Afhankelijk van de branche en CAO waaronder uw bedrijf werkzaam is, zijn er eventueel subsidie mogelijkheden voor deze cursus. Bij grotere projecten is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat een deel van de opleiding subsidiabel is.

`t WEB zoekt vrijblijvend voor u uit of er interessante subsidies voor u mogelijk zijn.

Prijs

`t WEB biedt maatwerk. Door te luisteren en mee te denken over uw Wensen, Eisen en Behoeften zijn wij in staat om aansprekende trainingen en opleidingen aan te bieden. Aansluitend hierop bieden we u een passend programma en voorstel aan.

Certificaat

Na het behalen van het examen ontvangt, de cursist een certificaat van deelname.