Advies

’t WEB Opleidingen en Adviezen laat zien dat scholing en advies in elkaars verlengde liggen. De Arbo wetgeving is op veel
manieren uit te leggen. Wat is nodig, wanneer doen we genoeg? Goede zorg voor uw medewerkers moet op heldere uitgangspunten gebaseerd zijn.

Welk advieswerk ligt aan scholing ten grondslag?  U kunt dan denken aan:

  • het opstellen van een Risico Inventarisatie & -Evaluatie.
  • het opzetten van een VCA of ISO werkwijze.
  • een calamiteitenplan waarin de BHV zorg omschreven wordt.
  • toolbox ondersteuning waarbij uw risico’s worden vertaald in digitale lesmiddelen of kant en klare instructie ( bijvoorbeeld Zelfredzaamheid, Hoogte, Asbest, PBM, gevaarlijke stoffen).

Bij ’t WEB staat Advies niet los van de scholing. Ons advieswerk heeft direct te maken met de risico’s van uw bedrijfsvoering. Verbeter-denken met uw risico’s als uitgangspunt, daar gaat het om.
Onze docenten en adviseurs / veiligheidskundige werken vanuit de samenhang. Eenduidige veiligheidszorg vraagt om verbinding tussen regels, procedures, instructies, en oefeningen. Juist het brede aanbod van scholing en diensten zorgt er voor dat we onze klanten de samenhang kunnen laten ervaren.

De laatste jaren gaan we steeds verder in de digitale ondersteuning. Het door ons zelf ontwikkelde klantenportal biedt de mogelijkheid om projectadministratie, toolboxen en ook cursistenadministratie overzichtelijk te beheren. Dit betekent dat uw kosten worden verlaagd, er zijn minderuren nodig terwijl het rendement wordt verbeterd.

Full service ondersteuning van onze klanten zorgt er voor dat onze klanten blijven en steeds meer verschillende diensten afnemen.