Code 95 ADR (inclusief nascholing)

 

Cursuscode U01

Doelgroep

Alle vrachtauto- en buschauffeurs uit de EU en vrachtauto- en buschauffeurs die in de EU werken.

CCV Code 95

Om de code 95 te verlengen volgt u 35 uur nascholing, waarvan tenminste 7 uur praktijk. Vijf jaar voor het verlopen van uw code 95 kunt u beginnen met het volgen van nascholing. De opleiding BHV voor chauffeurs is gecertificeerd als nascholingsopleiding voor beroepschauffeurs. Deelnemers aan deze opleiding kunnen de uren bijgeschreven krijgen voor hun verplichte nascholing, mits voldaan aan de voorwaarden.

Duur – Waarde

2 dagen – waarde nascholing: 14 uur

Inhoud

 • algemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke goederen onderworpen is
 • de belangrijkste soorten gevaar
 • informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen
 • preventieve en veiligheidsmaatregelen die passen bij de verschillende soorten van gevaar
 • wat de doen na een ongeval (eerste hulp, e.d.)
 • kenmerking, etikettering, grote etiketten en kenmerking met oranje borden
 • wat een bestuurder tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen wel en niet moet doen
 • doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen
 • samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container
 • te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen
 • algemene informatie inzake wettelijke aansprakelijkheid
 • informatie over multimodaal vervoer
 • behandeling en stuwage van colli
 • beperkingen van het verkeer in tunnels en instructies aangaande het gedrag in tunnels
 • Bewustzijn voor de beveiliging
 • Verpakkingen
 • te nemen maatregelen bij een voorval of ongeval
 • eerste hulp
 • brandbestrijding
 • etcetera

Opmerkingen

Bedrijfsspecifieke reglementen- en situaties kunnen deel uitmaken van de cursus. Bijvoorbeeld vervolgopleidingen, instapeisen, groepsgrootte, oefenen van bedrijfsspecifieke scenario’s etcetera.

Aanvang cursus

Datum en tijdstip waarop deze cursus plaatsvindt zijn in onderling overleg vast te stellen . De cursus kan overdag, in de avonduren of op zaterdagen worden verzorgd. Open inschrijvingsmogelijkheden vindt u in onze online cursuskalender.

Locatie

Bij voorkeur verzorgt `t WEB de cursus incompany, aansluitend op uw bedrijfsspecifieke risico’s, -omstandigheden, wettelijke verplichtingen en eisen vanuit derden (bijv. certificeringen en klanten). Wanneer u liever niet incompany schoolt, bieden we trainingen aan in een van onze trainingscentra of een geschikte locatie bij u in de buurt.

Subsidies

Afhankelijk van de branche en CAO waaronder uw bedrijf werkzaam is, zijn er eventueel subsidie mogelijkheden voor deze cursus. Bij grotere projecten is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat een deel van de opleiding subsidiabel is.

`t WEB zoekt vrijblijvend voor u uit of er interessante subsidies voor u mogelijk zijn.

Prijs

`t WEB biedt maatwerk. Door te luisteren en mee te denken over uw Wensen, Eisen en Behoeften zijn wij in staat om aansprekende trainingen en opleidingen aan te bieden. Aansluitend hierop bieden we u een passend programma en voorstel aan.

Certificaat en pasje

Na het behalen van het examen ontvangt, de cursist een certificaat en pasje van de cursus.