Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

 

 

 

Doelgroep

Voor risico’s die te maken hebben met zware ongevallen met gevaarlijke stoffen moet een aanvullende RI&E worden opgesteld: een zogenoemde ARIE. Hierin legt een werkgever schriftelijk vast hoe hij de gevolgen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen beheerst.

Duur

De tijd die benodigd is voor het opstellen van een aanvullende RI&E is afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw onderneming.

Inhoud

Een  RI&E bestaat (net als de RI&E) uit de volgende onderdelen:

  • Inventarisatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen (welke gevaren zijn er?).
  • Evaluatie van de risico’s (hoe groot zijn de risico’s?).
  • Plan van Aanpak (wat doen, wanneer uitgevoerd?).

Opmerkingen

Toetsing van de RI&E wordt uitgevoerd door een kerndeskundige (gecertificeerd HVK-er) conform Arbowet

Aanvang inventarisatie

Datum en tijdstip waarop de inventarisatie plaatsvindt zijn in onderling overleg vast te stellen .

Locatie

De inventarisatie begint met een bedrijfsbezoek. Met de hier opgedane input gaat onze veiligheidskundige aan de slag. Voor de presentatie, het bespreken en toetsing van de RI&E komt onze veiligheidskundige opnieuw op bezoek

Prijs

`t WEB biedt maatwerk. Dit doen we door te luisteren naar uw Wensen, Eisen en Behoeften. Wij bieden vooraf een overzichtelijke en  transparante prijsopgave.