Speciaal voor de week van de RI&E hebben wij onze eigen veiligheidspecialist Lucas Jansen vragen gesteld over zijn werk: het opnemen en opstellen van een deskundige en volledige Risico- Inventarisatie & -Evaluatie. Lees hieronder het interview met Lucas die al 45 jaar lang werkt aan ‘kwaliteit en veiligheid’ en deze kennis sinds twee jaar inzet voor ‘t WEB.

Beste Lucas, waarom vind jij het belangrijk dat een bedrijf een RI&E laat opstellen en bijvoorbeeld niet de branche-RI&E hiervoor gebruikt?
Iedere directeur, eigenaar, kwaliteitsmanager of security officer weet ongeveer welke risico’s er zijn binnen zijn of haar bedrijf. Om deze risico’s volledig in beeld te krijgen is het van belang dat je als adviseur spreekt met deze mensen en samen een rondgang maakt door het bedrijf. Als extern adviseur kijk je ook anders naar de risico’s die binnen het bedrijf aanwezig zijn en kun je advies geven over hoe je deze risico’s het beste kunt aanpakken. Een RI&E is voor elk bedrijf anders en dus op maat. Dit is niet het geval bij de branche-RI&E waarbij wordt uitgegaan van de risico’s binnen de branche en geen rondgang gemaakt wordt door een onafhankelijk deskundige.

Waarvoor kun je de branche-RI&E dan wel gebruiken?

Een branche-RI&E is een algemeen document dat ingezet wordt voor veel bedrijven in een bepaalde branche. De branche-RI&E is met name bruikbaar voor kleine bedrijven die zeker weten dat ze geen risico´s lopen die niet in de branche-RI&E vermeld staan. Een ‘gewone’ RI&E wordt helemaal op maat gemaakt voor het bedrijf. Als de RI&E goed gemaakt wordt, staan alle risico’s erin en is er een plan van aanpak bijgesloten. In het plan van aanpak staan de te nemen stappen in de vorm van een actielijst.

RI&EWat zijn de risico’s die je het meest tegenkomt als je een RI&E maakt?
Bijna elk bedrijf heeft in enige mate risico op brandgevaar. Eigenlijk moeten alle medewerkers van een bedrijf om kunnen gaan met blusmiddelen om een beginnende brand te doven.  Daarnaast zie ik dat chauffeurs van bijvoorbeeld hef- of reachtruck hiervoor niet (goed) opgeleid zijn. Dit komt ook vaak terug in de RI&E’s. Daarnaast wordt bij bedrijven vaker gewerkt met gevaarlijke stoffen dan ze zelf denken. Ik noem als voorbeeld houtstof. Dit is een licht ontvlambare stof en veel bedrijven zijn zich niet bewust van het gevaar dat de aanwezigheid van houtstof met zich meebrengt. In die gevallen adviseer ik een EVD (explosieveiligheidsdocument) te laten opstellen, terwijl ze zich niet eens bewust waren van het feit dat ze dit nodig hadden!

Ook zijn er minder tastbare zaken die aandacht krijgen in de RI&E. Denk aan psyschosociale arbeidsbelasting (PSA), bijvoorbeeld pesten of een voortdurend hoge werkdruk. PSA is een begrip waar veel mensen nog nooit van hebben gehoord of rekening mee houden. Het is echter wel verplicht om hier beleid op te voeren.

Heb je zelf wel eens risico gelopen bij het opnemen van een RI&E?

Ik heb een keer een opname gedaan bij een bedrijf waar ik het risico liep om wel 20 meter naar beneden te vallen. En dan liep ik er alleen maar langs en hoefde er niet te werken! Er moest bij dat bedrijf hard gewerkt worden aan de veiligheid. De situaties die ik tegenkom, zijn soms wel zorgwekkend maar ik heb gelukkig nog nooit een ongeluk gehad bij het opnemen van de RI&E.

Dat is vast schrikken geweest. Heb je nog andere voorbeelden?

Ik kom soms bij bedrijven waar (bijna) alles helemaal in orde is. Dat is een leuker voorbeeld! Ik lever dan een RI&E op met een plan van aanpak dat bijna helemaal leeg is. Dan staan er alleen mogelijke verbeterpunten in.

Waarom zou een bedrijf door ’t WEB een RI&E moeten laten opnemen en opstellen?

De RI&E’s die mijn collega’s en ik maken, zijn van erg goede kwaliteit. Dat krijg ik wel eens te horen van de kerndeskundigen die de RI&E’s onafhankelijk toetsen. Dit komt doordat er goed gekeken en geluisterd wordt naar onze klanten. Ook is het belangrijk om de juiste vragen te stellen én goed door te vragen om de risico’s in kaart te brengen. Daarnaast brengen wij vrijwel altijd een bezoek aan de locatie waarvoor wij de RI&E opstellen, op die manier zie je geen risico’s over het hoofd. Sterker nog: door onze jarenlange ervaring in kwaliteit en veiligheid, kunnen wij sneller en vollediger de risico’s in kaart brengen dan het bedrijf zelf.