Menu
Zelf een bedrijfsnoodplan maken
LinkedIn
Facebook
Twitter
In een bedrijfsnoodplan staat hoe het bedrijf moet reageren op een noodsituatie. Het is een soort voorbereiding waarin staat hoe moet worden gereageerd op incidenten en calamiteiten. Een bedrijfsnoodplan maken kan enorm bijdragen aan de algehele veiligheid van je organisatie. Het is onmisbaar tijdens een incident.

Inhoudsopgave

Zelf bedrijfsnoodplan maken of uitbesteden, dat is aan jou. Een bedrijfsnoodplan wordt ook wel een calamiteitenplan genoemd. Het hebben van een actueel bedrijfsnoodplan verminderd de blootstelling aan risico’s en het zorgt ervoor dat je duidelijk in kaart hebt wat er moet gebeuren tijdens bedrijfshulpverlening en tijdens calamiteiten.

Wat is een bedrijfsnoodplan

Als er een calamiteit voorkomt vertelt het bedrijfsnoodplan wat de organisatie moet doen. Het is een soort systematisch draaiboek waarin de veiligheid van de omgeving wordt verzekerd.

Is een bedrijfsnoodplan wettelijk verplicht? Nee, dit is niet voor alle bedrijven het geval. Enkel wanneer deze bedrijven werken met gevaarlijke stoffen (BRZO-bedrijven). Wil is het hebben van een actuele RI&E verplicht voor bedrijven.

Bedrijfsnoodplan stock voorbeeld

Het beval ook praktische zaken, zoals het analyseren en uitdenken van mogelijke vluchtwegen en ervoor zorgen dat deze vrij zijn van obstakels. Je wilt natuurlijk niet hebben dat je vluchtwegen tijdens een calamiteit vol staan met spullen of materiaal.

Voor wie is het bedrijfsnoodplan bestemd

Het bedrijfsnoodplan neemt een drietal soort mensen als uitgangspunt. Als eerste is deze bedoelt voor degene wie aansprakelijk is voor de BHV in het bedrijf. Als tweede is het bedoelt voor de BHV’ers in de organisatie. Als derde neemt het de medewerkers zelf als uitgangspunt en staan hier ook handelingen beschreven die ook zij kunnen uitvoeren.

BHV en brand

BHV en brand kennen een reeks van prioriteiten – ofwel prioriteitstelling – wanneer er een calamiteit plaatsvindt. Het belangrijkste is het alarmeren van de calamiteit aan reddingsdiensten en het redden van de mensen. Wanneer dit in zijn werking is gesteld, is het belangrijk dat uitbreiding van het calamiteit wordt voorkomen en er acties worden ondernomen om de calamiteit te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan het blussen van brand.

Brand en BHV

Belangrijk om te weten is dat er duidelijk onderscheid moet worden gemaakt wat een BHV’er moet kunnen en wat over moet worden gelaten aan hulpdiensten, zoals de brandweer.

Wat zit er in een bedrijfsnoodplan?

Het bedrijfsnoodplan is een organisatorische oplossing dat houvast en zicht biedt tijdens een calamiteit. Meer over de inhoud intern noodplan volgens de richtlijnen van de overheid. ‘t WEB kan ondersteunen of volledig uit handen nemen van het maken van een bedrijfsnoodplan. In de volgende paragrafen komen een aantal van deze onderwerpen aan bod, zodat je een duidelijk beeld kan schetsen van de inhoud van een bedrijfsnoodplan.

1. Informatie over de organisatie

Om te beginnen is er vaak informatie in terug te vinden over het bedrijf en de organisatie. Bijvoorbeeld de algemene gegevens van het gebouw, de nutsvoorzieningen en -aansluitingen, de locatie van de verzamelplaats en belangrijke telefoonnummers.

2. Risicoanalyse

In het stukje risicoanalyse worden mogelijke interne risico’s in kaart gebracht met daarbij passende oplossingen.

Deze vallen in de meeste gevallen onder het RI&E – ofwel de risico inventarisatie en evaluatie. Zoals de naam al zegt worden hier de risico’s geïnventariseerd, toegelicht, oplossingen voor bijgezet en geëvalueerd op juistheid en effectiviteit. Het is een vergelijkbaar plan van aanpak voor risico’s.

3. Calamiteitenanalyse

Het is belangrijk om duidelijk in kaart te hebben wat er allemaal mis kan gaan. Hierin worden de de contextfactoren en basisoorzaken van de calamiteit in kaart gebracht. In zo’n analysekader staat ook de (verbeter)maatregelingen die kunnen worden getroffen om de risico’s te beperken.

4. Organogram en verantwoordelijken

In het bedrijfsnoodplan staan de verantwoordelijken en staat de bedrijfsstructuur omschreven. Dit kan handig zijn als checklist om na te gaan wanneer iedereen aanwezig is op de vooraf afgesproken verzamelplaats.

5. Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan dient als een soort checklist wanneer het pand moet worden ontruimd. Zo is er een checklist voor de ploegleider en staat er omschreven wat er moet gebeuren tijdens een ontruiming wanneer het ontruimingsalarm heeft geslagen. Hierin zijn vaak ook de plattegronden van het bedrijf in meegenomen.

6. Alarmering

We kennen twee soorten alarmeringen. De interne alarmering en de externe alarmering. De interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen te waarschuwen en om ervoor te zorgen dat de interne hulpverleners – zoals de BHV’ers – weten dat het ontruimingsproces moet worden gestart.

De externe alarmering is bedoeld om hulpdiensten naar het bedrijfspand te krijgen, zodat zij hulp kunnen verschaffen. Hierin staat ook het proces omschreven – vaak in stappen – wat er tijdens het gesprek met 112 moet worden gezegd. Zo is het belangrijk voor de hulpdienst om duidelijk te hebben wat de aanrijroute is in het geval van nood.

7. Personeelsinstructies

In de instructies voor het personeel staat wie de BHV’ers zijn. Ook staat erin vermeld wat de werkplekoriëntatie is van de medewerkers. Aanvullend is hier de deelname van dergelijke oefeningen te vinden.

Een bedrijfsnoodplan maken

Het is belangrijk dat het bedrijfsnoodplan niet volledig door 1 persoon wordt opgesteld en bewaard. Betrek medewerkers bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan. Stel de hoofdlijnen bijvoorbeeld op met je BHV’ers, arbo deskundigen, preventiemedewerkers en hulpverleningsinstanties.

Ook raden wij aan om het bedrijfsnoodplan eens in de twee jaar te ‘testen’, te evalueren en te actualiseren. Zo weet je zeker dat je jouw medewerkers kan veiligstellen in het geval van nood.

Heb jij een vraag en/of een opmerking? Neem dan contact met ons op!

Afronding

Na het lezen van dit artikel zal het duidelijk moeten zijn wat de hoofdlijnen zijn van een bedrijfsnoodplan. Voor vragen mag je natuurlijk altijd contact opnemen met ons. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend. Start vandaag nog als je geen bedrijfsnoodplan hebt, zodat je je collega’s of medewerkers kan laten werken in een veilige omgeving!
LinkedIn
Facebook
Twitter
Anderen zijn ook
geïnteresseerd in:
Cursuskalender

Voorkom verlopen certificaten en selecteer direct een cursus. Schrijf je in via onze cursuskalender!