Menu
MAC-waarden thumbnail uitleg lasrook
LinkedIn
Facebook
Twitter
Tegenwoordig wordt MAC-waarden anders benoemd. Namelijk: ‘lasrook’. Lasrook is gevaarlijk en kan serieuze gevolgen met zich meebrengen als we kijken naar de gezondheid.

Inhoudsopgave

Veiligheid begint bij kennis. Zo ook bij lassen. Daarom is het van essentieel belang dat je je bewust wordt van schadelijke gassen en dampen die vrij kunnen komen tijdens het lasproces. Je bent er al goed mee bezig; je leest immers dit artikel.

MAC-waarden, lasrook en ozon

MAC-waarden zijn zogeheten concentratiewaarden. Dit heeft tegenwoordig een andere benaming. Namelijk ‘Lasrook’. Lasrook is een verzamelnaam voor een mengsel van verschillende gassen. Tijdens het lassen kunnen er een aantal passen vrijkomen, zoals: Nox, CO2, CO en O3.

Lasrook voorbeeld van mac-waarden

Ozon (O3) is een zeer schadelijke gas. Het gevaarlijke is dat deze kleurloos en dus onzichtbaar is. Tijdens het booglassen wordt ozon gevormd mede door de vlamboog.

Grenswaarde voor lasrook

Het is lastig om een exacte grenswaarde vast te stellen, omdat het in samenhang staat met de ruimte. Wel geldt er een wettelijke grenswaarde voor de lasrook. Deze is 1 mg/m3 voor een 8-uurige werkdag. Zo zijn er ook verschillende lasmethoden die allemaal hun eigen risico’s kennen.

Dit is niet per se van belang voor de gezondheid van de lasser. Deze wordt immers al goed beschermt door allerlei middelen. Het is van een nog groter belang voor andere medewerkers die aanwezig zijn. Zij kunnen deze lasrook ook inademen. Een goede ruimtelijke ventilatiesysteem is ook daarvoor van groot belang.

Staat vermeld in het risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarin is de lasrook beoordeeld op grond van de blootstelling hiervan. Hierover lees je meer op het arboportaal: overheid over lasrook.

Heb jij een vraag en/of een opmerking? Neem dan contact met ons op!

LinkedIn
Facebook
Twitter
Anderen zijn ook
geïnteresseerd in:
Cursuskalender

Voorkom verlopen certificaten en selecteer direct een cursus. Schrijf je in via onze cursuskalender!