Menu
Cover is bhv verplicht volgens de Arbowet
LinkedIn
Facebook
Twitter
Als je je afvraagt wanneer en of BHV verplicht is, dan ben je op de juiste plek. BHV is niet simpelweg een vervelende verplichting. Het zorgt ervoor dat medewerkers in veiligheid kunnen worden gebracht in het geval van nood. Zo let een BHV er ook op gevaar. Maar wat zegt de Arbowet eigenlijk over het aantal BHV ers in een bedrijf?

Inhoudsopgave

‘Is BHV verplicht?’. Het aantal BHV ers hangt enorm af van de grootte van je organisatie. Dit wordt veelal vastgesteld op basis van een vooraf uitgevoerde RI&E. Wel kan iedereen een BHV’er worden en zijn er geen limitaties op basis van opleidingsniveau.

Wat is BHV

BHV staat voor ‘bedrijfshulpverlening’. Zo zijn er een aantal aspecten die aan bod komen in de BHV cursus. Een groot deel hiervan lees je hier terug; BHV cursus onderdelen. De hoofdtaken van een BHV er zijn als volgt:

  • Alarmeren en evacueren van medewerkers
  • Eerste hulp verlenen bij ongevallen
  • Bestrijden van een beginnende brand
Groepsreanimatie teamwork bhv 'first aid'

Wat is de Arbowet

De Arbowet is een afkorting wat staat voor Arbeidsomstandighedenwet. Zo gaat deze wet in op de onderstaande 8 punten / hoofdstukken:

  • Arbeidsomstandigheden (h2)
  • Samenwerkingen en ondernemersraad (h3)
  • Bijzondere verplichtingen (h4)
  • Toezicht en ambtelijke bevelen (h5)
  • Vrijstelling, ontheffingen en beroep (h6)
  • Sancties (h7)
  • Overgangs- en slotbepalingen (h8)

De Arbowet is de algemene bepaling voor voor de kaderwet. Zo bevat de Arbowet geen concrete regels. Wel neemt deze wet de veiligheid, gezondheid en welzijn als uitgangspunt.

Wat de Arbowet zegt over BHV verplichting

Ieder bedrijf met 1 medewerker is verplicht om de BHV in orde te hebben. Voor kleine bedrijven mag de werkgever tevens zelf de BHV’er zijn.

Er zijn geen concrete verplichtingen die te maken hebben met bedrijfshulpverlening. Zo zegt de Arbowet bijvoorbeeld dat de werkgever een beleid moet opstellen waarin staat hoe zij de arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk kan krijgen (art. 3 lid. 1). Verder mag de werkgever zich laten ondersteunen door deskundige BHV ers. Hierin staan tevens de taken van de BHV er omschreven (art 15).

Arbowet over wanneer BHV verplicht is
Bron: overheid.nl

Hoeveel BHV ers zijn verplicht bij hoeveel medewerkers? Als uitgangspunt wordt vaak 1 BHV er per 50 medewerkers genomen. Dit was voorheen een regel, maar dit is in 2007 veranderd naar een uitgangspunt.

Heb jij een vraag en/of een opmerking? Neem dan contact met ons op!

Afronding

Je weet nu of BHV verplicht is volgens de Arbowet. Zorg ervoor dat er een aantal medewerkers aanwezig zijn die medewerkers in veiligheid kunnen brengen. Zo creëer je een veilige werkomgeving voor iedereen. Zo zullen ze in staat zijn om anderen te helpen en gevaren en risico’s te voorkomen.
LinkedIn
Facebook
Twitter
Anderen zijn ook
geïnteresseerd in:
Cursuskalender

Voorkom verlopen certificaten en selecteer direct een cursus. Schrijf je in via onze cursuskalender!