Menu
Alles over brandblussen bhv
LinkedIn
Facebook
Twitter
In dit artikel zal je erachter komen wat er tijdens de brand en ontruiming van BHV aan bod komt. Ook zal je te weten komen welke soorten branden er zijn en dat sommige branden zelfs erger worden als je de verkeerde brandblusser gebruikt.

Inhoudsopgave

Juist door dit artikel hopen wij meer bewustzijn te creëren over brand en brandveiligheid. Delen hiervan zullen ook aan bod komen bij brandblussen bhv.

Wat is BHV

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Het stelt een medewerker in staat stelt om hulp te verlenen tijdens incidenten. Denk bijvoorbeeld aan brand en ontruiming of eerste hulp. Zo is een BHV’er ook in staat om iemand reanimeren met een AED. Meer hierover is te lezen in ons artikel BHV uitgelegd.

De taak van een BHV’er is om andere werknemers te beschermen in geval van nood. Op deze manier kunnen BHV’ers ook calamiteiten vroegtijdig herkennen en voorkomen en het vroegtijdige detecteren en blussing van beginnende branden.

Wat is brand

Vuur dat zich ongehinderd kan uitbreiden en daardoor gevaar en schade veroorzaakt noemen we een brand. De definitie van brand is ‘vernietigend vuur’.

Brand kampvuur

De meeste branden – maar liefst de helft – worden veroorzaakt door elektrische apparaten in huis. Dit is de grootste oorzaak voor woningbrand. Een bijkomend gevaar hierbij is dat het apparaat onder stroom komt te staan. Schakel daarom altijd de elektriciteit uit bij dit soort branden. In een bedrijfsterrein met de hoofdschakelaar en thuis bij de stoppenkast.

De branddriehoek uitgelegd

Brand kent een zogeheten branddriehoek. Die ‘pilaren’ die ervoor zorgen dat brand kan ontstaan en kan groeien. Als een brand geen zuurstof meer heeft, zal deze doven. Blussen van een brand gaat daarom ook vaak om één van deze factoren weg te halen – met uitzondering van de ontsteking.

In de essentie is deze branddriehoek vrij simpel, maar er is ook een meer diepgaande brand pentagoon – ofwel de vijfhoek. Deze omvat: brandbare stof, zuurstof, ontstekingstemperatuur, mengverhouding en katalysator. Zo zijn er positieve katalysatoren en negatieve katalysatoren. De 3 factoren uit de branddriehoek voor brandblussen bhv zijn:

 1. Zuurstof
  door het brand de smoren met een waterachtige laag of inert gas kan de zuurstof worden verwijderd.
 2. Ontsteking/ontbrandinstemperatuur
  water verdringt de gevormde zuurstof en heeft een koelend effect. Het verdampen neemt namelijk veel energie op.
 3. Brandstof
  zonder brandstof dooft het vuur. Denk bijvoorbeeld aan brandsingels bij bossen.

Rook tijdens brand

Rook is een mengsel van dampen, gassen en roetdeeltjes en is het gevaarlijkste als we kijken naar een brand. Als BHV’er is het daarom belangrijk dat je uit de buurt blijft van rook waar dat mogelijk is. Is dat niet mogelijk? Probeer dan zo laag mogelijk te blijven.

Rook bij brand

Rook is namelijk giftig en en dan ook de voornaamste doodsoorzaak tijdens een brand. Daar komt bij dat rook ervoor zorgt dat je minder zicht hebt.

Brandblussen BHV: hoe pak je dit het beste aan

Er komen verscheiden onderwerpen aan bod tijdens de opleiding BHV. Een daarvan is brand en ontruiming. Het eerste wat je doet voor het blussen van een brand is 112 bellen. Vraag daarbij naar de brandweer en geef daarbij duidelijke instructies over het adres door aan de centralist. Voor brand blussen BHV gaat het blussen van een brand gaat als volgt:

 1. Pak de juiste brandblusser (dit wordt later in dit artikel verder toegelicht)
 2. Richt de blusser naar het vuur
 3. Knijp de afsluiter helemaal in
 4. Beweeg jezelf laag naar het vuur toe
 5. Vermijdt het inademen van rook
 6. Controleer of het vuur echt geblust is (door te luisteren en te kijken)

Tijdens de cursus brand en ontruiming zal je zelf ook branden moeten blussen. Zo ook een gasbrand. Een veelvoorkomende fout is dat de blusser niet de gaskraan dichtdraait voordat hij of zij de brand blust. Zo lijkt het vuur volledig gedoofd wanneer de blusser klaar is. Wanneer de brandblusser helemaal leeg is ontsteekt de vlam weer en is het vuur weer terug bij af. De instructeur legt dit altijd uit, maar vaak wordt de gastoevoer vooralsnog vergeten dicht gedraaid te worden.

Verschillende brandklassen

Voordat je begint met het blussen van een brand is het belangrijk dat het duidelijk is met wat voor soort brand je te maken hebt. In totaal zijn er 5 verschillende brandklassen.

Brandklassen pictogrammen A B C D F

Waarom is het belangrijk om te weten welke brandklasse de brand is?

Als je een brandblusser pakt maak je het voor bepaalde branden alleen maar erger. Je kan je wellicht inbeelden dat water een kortsluitingsbrand niet bevorderd. Ook een oliebrand kan zich alleen maar verder verspreiden wanneer deze met water wordt bestreden.

Zo is een CO2 blusser ook erg gevaarlijk voor Klasse D branden – ofwel metalen. Sowieso zijn metaalbranden niet eenvoudig te blussen. Het vuur van deze branden zijn heftig en de temperaturen zijn dan ook extreem hoog. Een magnesiumvlam is zeer vel en kan de temperatuur die vrijkomt oplopen tot wel 2200 graden Celsius. Het is een exotherme reactie.

Vaste stoffen (A)

Brandklasse A geeft aan het om een brand gaat van vaste stoffen, zoals meubels, houten vloeren of beddengoed. Hieronder staan een aantal voorbeelden genoemd:

 • Printer paper
 • Houten eettafel
 • Stoffen gordijn
 • Comfortabel bankstel

Een geschikt blusmiddel hiervoor is een poederblusser, brandslanghaspel, sproeischuimblusser of een blusdeken.

Vloeistoffen (B)

Brandklasse B is een brand met vloeistoffen en smeltende vaste stoffen. Hieronder vallen ook lithium-ion batterijen.

 • Benzine brandstof
 • Motor- of smeringsolie
 • Schoonmaak aceton

Een geschikt blusmiddel hiervoor is een CO2 blusser, een sproeischuimblusser of een poederblusser.

Gassen (C)

Brandklasse C is een brand van gassen. Voor brandblussen bhv: let goed op of de gaskraan dicht is. Niet alleen tijdens de cursus natuurlijk. Dit is van dermate belang om ook explosiegevaar tegen te gaan. Doe dit alleen wanneer het veilig en verantwoord is.

 • Gaspul bij de BBQ (Propaangas of Butaangas)
 • Aardgas brand

Een geschikt blusmiddel hiervoor is een poederblusser.

Gaspit keuken

Metalen (D)

Brandklasse D is een metaalbrand. Deze mogen absoluut niet worden geblust met een CO2 blusser. Een kernmerk van dit soort type branden zijn dat ze van dermate hoge temperatuur zijn.

 • Aluminium
 • Magnesium
 • Metaal

Een geschikt blusmiddel hiervoor is een ‘speciale’ D poederblusser. Op de blusser staat of deze poederblusser geschikt is voor brandklasse D – ofwel metaalbranden.

Olie en vet (F)

Brandklasse F is voor olieën en vetten. Hieronder vallen zowel dierlijke vetten als plantaardige vetten. Om dit te blussen dicht je de vlam meestal af met schuim, zodat het stikt.

 • Olie voor de frituurpan (Frituurolie)
 • Bakolie in de pan

Een geschikt blusmiddel hiervoor is een vetblusser of een sproeischuimblusser (ABF). De sproeischuimblusser wordt verder in dit artikel toegelicht.

Hoe zit het dan met Brandklasse E?

Goed opgemerkt. In het vorige stukje zag je dat de brandklassen A tot en met F omschreven waren, maar niet brandklasse E. Deze is in Nederland vervallen.

Brandklasse E is wettelijk geschrapt en is daarom geen eigen brandklasse meer. Het was namelijk de oorzaak van een brand en niet hetgeen wat aan het banden was. Dit was namelijk een brand die te maken had met elektriciteit.

Elektriciteitsbrand

Alleen kan dit lijden tot veel verschillende soorten branden. Dit is dan ook de reden dat het geen eigen klasse meer is. Elektriciteit is namelijk niet hetgeen wat verbrand, maar alleen de brand aansteekt. Bijvoorbeeld wanneer de magnetron in de brand zou vliegen. Dan brandt het materiaal en spreken we van een vaste stof brand – klasse A.

Verschillende brandblussers voor BHV

Als we kijken naar branden zijn er veel verschillende soorten. Zoals we al eerder lieten zien in dit artikel worden deze branden onder geclassificeerd in vijf type branden. Niet alleen brandblussen bhv, maar natuurlijk ook voor bedrijven en thuis. Weet dat sommige branden niet kunnen worden geblust met elke blusser en dat sommige brandblussers een brand zelfs erger kunnen maken. Wees daarop verdacht.

Brandslanghaspel

brandslanghaspel blussen brand BHV

Een brandslanghaspel hang je op aan de muur in bijvoorbeeld je bedrijf. Water is geschikt voor het blussen van een beginnende brand van klasse A. Zo kan de brand vroegtijdig worden geblust of worden vertraagd, totdat de brandweer arriveert.

Brandslanghaspel is geschikt voor vaste stoffen brand (A)

Om een vaste stoffen brand te blussen van klasse A is werkt een brandslanghaspel erg goed.

CO2-blusser

CO2 blusser brand blussen BHV

Een CO2 blusser neemt tijdelijk de zuurstof weg uit de brand. Zoals eerder is toegelicht in dit artikel is zuurstof één van de essentiële onderdelen van vuur – te zien in de branddriehoek.

Co2-blusser is geschikt voor vloeistoffenbrand (B)

Om een vloeistoffenbrand te blussen van klasse B is werkt een CO2 blusser erg goed.

Schuimblusser

Schuimblusser brand blussen BHV

Een schuimblusser is er ook als sproei schuimblusser. Deze zijn gevuld met water met een schuimvormend middel. Het schuim zorgt ervoor dat het brand wordt afgedekt, zodat er geen zuurstof meer bij kan komen.

Schuimblusser is geschikt voor vaste stoffen (A) en vloeistoffen (B)

Om een vaste stoffen brand en een vloeistoffenbrand te blussen van klasse B is werkt een schuimblusser erg goed.

Sproei schuimblusser is geschikt voor olie- en vettenbrand (F)

Ook voor oliebranden en vetbranden kan een schuimblusser effectief zijn. Let er wel op dat dit een sproeischuimblusser is. Op het label staat dat deze geschikt is voor F type branden. Deze werkt ook goed tegen A en B klasse branden.

Blusdeken

Blusdeken brand blussen bhv

Een blusdeken kan worden ingezet om kleine, beginnende brandjes te blussen. Denk bijvoorbeeld aan je pan wanneer je aan het koken bent. Tijdens de brand en ontruiming training zal je zien dat je er ook mensen mee kan blussen.

Zo ligt er bijvoorbeeld een pop op de grond die in de brand staat door een soort ‘brandgel’. Door middel van het blusdeken kan je een persoon blussen. Hoewel een CO2 blusser de brand op een persoon natuurlijk ook wel uit krijgt, blijft de persoon met brandworden door de extreme kou van de blusser. Daarom is voor dit soort gevallen een blusdeken gewenst.

Blusdeken is geschikt voor een vaste stoffen brand (A)

Om een vaste stoffen brand te blussen van klasse A is werkt een blusdeken erg goed.

Heb jij een vraag en/of een opmerking? Neem dan contact met ons op!

Afronding

Per jaar overlijden 50 mensen aan brand in huis en belanden er ongeveer 800 per jaar in het ziekenhuis door het gevolg van ernstige brandwonden.

Leer hoe je om moet gaan met brand. Train daarom jezelf of je medewerkers hierin. Zo weten ze wat er moeten en kunnen doen bij een beginnende brand en kan er veel schade worden voorkomen. Niet alleen aan het bedrijf, maar natuurlijk ook naar je medewerkers toe. Rook is erg giftig en helaas gebeuren er nog te veel ongevallen door brand.

Schrijf je in voor een cursus BHV bij ‘t WEB of neem vrijblijvend contact met ons op voor eventuele vragen of onduidelijkheden. Alleen samen kunnen we streven naar veiligheid.
LinkedIn
Facebook
Twitter
Anderen zijn ook
geïnteresseerd in:
Cursuskalender

Voorkom verlopen certificaten en selecteer direct een cursus. Schrijf je in via onze cursuskalender!